Ved kongelig resolusjon 22. juni 1922 ble Kvitsøy skilt ut som egen kommune fra Mosterøy herad. Kvitsøy har bestått som egen kommune fra 01. januar 1923.

Landbruk er den største primærnæringen på Kvitsøy. Den maritime produksjonen har foruten tradisjonelt fiske og fangst av hummer og høvring, oppdrett av hummer, kamskjell og laks. I tillegg er det en rekke andre produksjonsbedrifter, blant annet innen industri og håndverk. Kommunen huser også flere små og store bedrifter innen bransjer som bygg og anlegg, handel og service.

Du kan lese mer om Kvitsøy kommune i kommuneplanens samfunnsdel.

KVITSØY KOMMUNE

Kvitsøy tilbyr både på flott natur, kultur, historie, opplevelser, mat og drikke, hyggelige folk, turer og mye mer!

Kvitsøy kommune er en øykommue som ligger midt ute i Boknafjorden mellom Randaberg og Karmøy. Ferjeturen fra Mekjarvik tar ca. 35 minutter.

Arealer: I flatemål er Kvitsøy den minste kommunen i landet, 5,7 km²
Innbyggertall: ca. 520

Kommunevåpenet ble vedtatt i Kvitsøy kommunestyre i 1987 og godkjent i statsråd 26. mai 1989. Kommunevåpenet er utformet etter heraldiske prinsipper i blått med 3 fyrlykter i sølv.

Kvitsøy er grønn og frodig, men uten skog. Høyeste punkt ligger 25 m over havet, og det merkes når vind og storhavet står på. Kommunen har flere lune og gode havner og de to mest kjente havnene og tettstedene er Ydstebøhavn i vest og Leiasundet i øst. Disse er gamle og kjente fiskerihavner.

Kvitsøy har dessuten mye historie knyttet til seg, både i form av kulturminner og tradisjoner. De største severdighetene på øya er Kvitsøy fyr, Kvitsøy kirke, Steinkorset, Kvitsøy Trafikkstasjon og Hummermuseet.

NB

Oversikt over våre gjestehavner finner du under «NYTTIG INFO» på menyfanen på toppen av siden.

Kontakt oss

Facebook

Besøk oss på Facebook

Nyttig informasjon

Fergerute tider:

mekjarvik-kvitsoy-fra-1.1.21-mf-vollsoy-endrng-17-mai2-1.pdf

Telefonnummer til M/F Vollsøy (tidligere Fjordveien): 475 11 660

Hurtigbåt

Kolumbus har ansvar for Kvitsøyruta, hurtigbåtforbindelse mellom Kvitsøy, Mekjarvik og Stavanger.

Avgangstider 

Mandag-fredag:

  • Fra Kvitsøy: Kl. 06.15 og 17.20.
  • Fra Stavanger: Kl. 16.45.

Overfarten til Kvitsøy tar ca. 20 min fra Mekjarvik og 35 min fra Fiskepiren i Stavanger.

Buss til/fra Mekjarvik

Kolumbus har ansvar for bussruten til og fra Mekjarvik kai.

Buss på Kvistøy:

Fra og med 2015 er det Rørheim Bilruter AS som driver buss og drosje på Kvitsøy. Buss går som oppsatt bussrute, og drosje kan bestilles innenfor en gitt tidsramme ved behov på telefon.

Kontakt buss og drosje

Ruter for buss på Kvitsøy
Kontakt buss og drosje
Rørheim Bilruter: Tlf. 51 71 20 50 (sentralbord)
Buss- og drosjesjåfør: Tlf. 455 04 592 (direkte).
E-post: kontakt@rorheims.no

Brosjyre og kart

I brosjyren «Tur med kultur» finner du godt kart og informasjon om øya, kulturminnene, severdigheter og turstier. Brosjyren finner du også på kommunehuset som ligger på Meling.

Tur med kultur på Kvitsøy

Se ellers på topp menyen for turer, opplevelser og kulturminner.

Ved kongelig resolusjon 22. juni 1922 ble Kvitsøy skilt ut som egen kommune fra Mosterøy herad. Kvitsøy har bestått som egen kommune fra 01. januar 1923.

Landbruk er den største primærnæringen på Kvitsøy. Den maritime produksjonen har foruten tradisjonelt fiske og fangst av hummer og høvring, oppdrett av hummer, kamskjell og laks. I tillegg er det en rekke andre produksjonsbedrifter, blant annet innen industri og håndverk. Kommunen huser også flere små og store bedrifter innen bransjer som bygg og anlegg, handel og service.

Du kan lese mer om Kvitsøy kommune i kommuneplanens samfunnsdel.

KVITSØY KOMMUNE

Kvitsøy tilbyr både på flott natur, kultur, historie, opplevelser, mat og drikke, hyggelige folk, turer og mye mer!

Kvitsøy kommune er en øykommue som ligger midt ute i Boknafjorden mellom Randaberg og Karmøy. Ferjeturen fra Mekjarvik tar ca. 35 minutter.

Arealer: I flatemål er Kvitsøy den minste kommunen i landet, 5,7 km²
Innbyggertall: ca. 520

Kommunevåpenet ble vedtatt i Kvitsøy kommunestyre i 1987 og godkjent i statsråd 26. mai 1989. Kommunevåpenet er utformet etter heraldiske prinsipper i blått med 3 fyrlykter i sølv.

Kvitsøy er grønn og frodig, men uten skog. Høyeste punkt ligger 25 m over havet, og det merkes når vind og storhavet står på. Kommunen har flere lune og gode havner og de to mest kjente havnene og tettstedene er Ydstebøhavn i vest og Leiasundet i øst. Disse er gamle og kjente fiskerihavner.

Kvitsøy har dessuten mye historie knyttet til seg, både i form av kulturminner og tradisjoner. De største severdighetene på øya er Kvitsøy fyr, Kvitsøy kirke, Steinkorset, Kvitsøy Trafikkstasjon og Hummermuseet.

NB

Oversikt over våre gjestehavner finner du under «NYTTIG INFO» på menyfanen på toppen av siden.

Kontakt oss

Facebook

Besøk oss på Facebook

Nyttig informasjon

Fergerute tider:

mekjarvik-kvitsoy-fra-1.1.21-mf-vollsoy-endrng-17-mai2-1.pdf

Telefonnummer til M/F Vollsøy (tidligere Fjordveien): 475 11 660

Hurtigbåt

Kolumbus har ansvar for Kvitsøyruta, hurtigbåtforbindelse mellom Kvitsøy, Mekjarvik og Stavanger.

Avgangstider 

Mandag-fredag:

  • Fra Kvitsøy: Kl. 06.15 og 17.20.
  • Fra Stavanger: Kl. 16.45.

Overfarten til Kvitsøy tar ca. 20 min fra Mekjarvik og 35 min fra Fiskepiren i Stavanger.

Buss til/fra Mekjarvik

Kolumbus har ansvar for bussruten til og fra Mekjarvik kai.

Buss på Kvistøy:

Fra og med 2015 er det Rørheim Bilruter AS som driver buss og drosje på Kvitsøy. Buss går som oppsatt bussrute, og drosje kan bestilles innenfor en gitt tidsramme ved behov på telefon.

Kontakt buss og drosje

Ruter for buss på Kvitsøy
Kontakt buss og drosje
Rørheim Bilruter: Tlf. 51 71 20 50 (sentralbord)
Buss- og drosjesjåfør: Tlf. 455 04 592 (direkte).
E-post: kontakt@rorheims.no

Brosjyre og kart

I brosjyren «Tur med kultur» finner du godt kart og informasjon om øya, kulturminnene, severdigheter og turstier. Brosjyren finner du også på kommunehuset som ligger på Meling.

Tur med kultur på Kvitsøy

Se ellers på topp menyen for turer, opplevelser og kulturminner.