10 rognhummere fanges hvert år på dispensasjon fra Fiskeridirektoratet under hummerfiske i oktober/november av 3-4 utvalgte og navngitte hummerfiskere.

Rognhummeren går på oppforing i en hummerpark gjennom vinteren.

Når rognkornene som rognhummeren bærer på nærmer seg modning og klekking flytte rognhummerne til klekkeriet for daglig oppfølging og eventuelt forsering av klekking via gradvis temperaturøkning fra sjøtemperatur til 19-20 grader Celcius over en periode på 7-10 dager.

Hver rognhummer klekker i løpet av 8-12 dager og kan bære på 10.000 – 40.000 rognkorn, avhengig av alder og vekt.

Etter klekking påfølgende sommer, settes hummerne ut på akkurat samme sted som de ble fisket. (krav fra Fiskeridirektoratet)

HUMMER KLEKKERIET

Opplev en eksklusiv omvisning på det kjente Hummerklekkeriet på Kvitsøy! Sesong: ca 15. mai-1. november.

Hummerklekkeriet på Kvitsøy, som er en del av Ryfylkemuseet er et micro- visnings-klekkerianlegg som drives på dugnad av «kvitsøyhummerens vennegjeng» på rundt 12-14 personer.

Klekkeriet har en årlig kapasitet på rundt 2000 yngel i «eneboliger».

Det er meget vanskelig å drive med oppdrett av kannibaler og lystmordere og suksess er avhengig av svært mange faktorer som stabil vannkvalitet, stabil vanntemperatur, riktig mengde næringsriktig for, renslighet, utplukking av døde dyr og tett oppfølging i 6-7 måneder i året.

All hummeryngel som produseres i klekkeriet settes ut på med grunt vann med særlig egnede bunnforhold med miks av sand og flate steiner og små sprekker i større stein og fjell.

Vi i «klekkerigjengen» er stolte av dugnadsarbeidet vi gjør fordi vi tror det betyr noe for den fremtidige hummerbestanden på Kvitsøy og områdene rundt.

VI TILBYR

EKSKLUSIV OMVISNING

Er dere en liten eller stor gruppe som kunne tenkt å få en eksklusiv omvisning i klekkeriet stiller vi gjerne opp. Dette kan la seg gjøre mellom ca 15 mai og 1 november.

Kontakt oss